Hřbitovy
INFORMACE O DATECH

Pasport hřbitova

Popisná data
- data o zemřelých na náhrobku a hrobových místech pochází z databáze v aplikaci Pasport hřbitova,
kterou pravidelně aktualizují pracovníci Hřbitovní správy a MÚ Třinec
- ostatní informace o hřbitovech (Kontakty, Provozní doba pohřebiště, Dokumenty..) aktualizují pracovníci MÚ Třinec

Grafická data
- polohopis zaměřen metodou laserscaning firmou GEODIS v roce 2012
- aktualizace polohopisu na hřbitovech Folwark Nový I a Folwarku Nový II firmou Czernek Třinec v roce 2016
- další aktuálnost dat zajišťuje MÚ Třinec ve spolupráci se Hřbitovní správou

SphereView

- prohlížeč sférických snímků (komponenta fy TopGIS, uložiště snímků server fy TopGIS)

Sférické snímky:
- umožňují volně se dívat nahoru, dolů a kolem dokola a procházet celou okolní scenérii.
- na území Třinecka pořízeny firmou TopGIS v období 19. až 23. května 2016

Ortofoto

- podkladová mapa, zobrazuje se v měřítku od 1:50000 do 1:100 - ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu.
- zdroj: MÚ Třinec, „Podkladová data Ortofoto 2015 © TopGis, s.r.o.“ (rozlišení 0,125 m/px)
Vyhledat